วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556

คีตะมวยไทย


ประวัติคีตะมวยไทย
http://www.m-culture.in.th/moc_new/album/132996/%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/
ท่าต่างๆ
http://school.bangkok.go.th/banbandchado/cluster51/act.htm
เแอโรบิก
http://www.youtube.com/watch?v=gH8razH4GXQ

กีฬาแบดมินตันประวัติกีฬาแบดมินตัน
http://hilight.kapook.com/view/71895
กติกา
http://sportact.obec.go.th/document/mahagum/badminton2554.pdf
ทักษะ
http://batmint.wikispaces.com/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99
สนาม
http://www.dpt.go.th/download/PW/sport_place/space08.html

กีฬามวยสากล
ประวัติมวยสากล
http://guru.sanook.com/pedia/topic/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5/
กติกา
http://boy50270198-sport.blogspot.com/2007/11/blog-post_1503.html
ทักษะ
http://users1.jabry.com/trainingcenter2/tugsa1.pdf

กีฬาตะกร้อ

ประวัติตะกร้อ
http://kruchok.wordpress.com/%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD/
กติกา
http://www.takraw.or.th/th/regu/sepaktakraw.htm
วิธีการเล่น
https://sites.google.com/site/jsmil341/khan-txn-kar-len-trakrx/withi-kar-len-takrx
การขึ้นฟาด
http://www.thenpoor.com/takraw/begin.html

กีฬาวอลเล่ย์บอล


ประวัติวอลเล่ย์บอล
http://forum.bd2.in.th/index.php?topic=598.0
กติกา
http://volleyballpw36.blogspot.com/2011/11/blog-post_631.html
สนาม
http://www.dpt.go.th/download/PW/sport_place/space03.html
ทักษะ
http://volleyballnan.blogspot.com/2012/02/blog-post_24.html
ผู้ตัดสิน
http://www.kruchai.net/signal_hand_volley.htm

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2556

กีฬาว่ายน้ำประวัติกีฬว่ายน้ำ
http://www.dek-d.com/board/view.php?id=1124260
กติกา
http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=77ccfc79c92e78b1&pli=1
ประโยชน์
http://lawsiri.wordpress.com/2008/12/26/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3/

กีฬาฟุตบอล

ประวัติฟุตบอล
http://www.sportphet.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=498999
กติกา
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5
สนาม
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5
ชุดนักกีฬา
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5
ประโยชน์
https://sites.google.com/site/thefootball54/prawati-prayochn-laea-khunkha-khxng-kila-futbxl/pr-yochn-laea-khunkha-khxng-kila-futbxlวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2556

กีฬามวยไทย
ประวัติมวยไทย
http://student.nu.ac.th/muaythaiboran/prawatmuay.htm
การไหว้ครู
http://student.nu.ac.th/muaythaiboran/waikru.htmลูกไม้และแม่ไม้
http://board.postjung.com/534597.html
กติกา
http://student.nu.ac.th/web_a.com/%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.htm

กีฬากระบี่กระบอง

ประวัติกระบี่่กระบอง
http://kanmol55.blogspot.com/
การไหว้ครู
http://www.oknation.net/blog/g-94/2009/11/05/entry-1/comment
ท่าไม้รำ
http://www.youtube.com/watch?v=vIoZh9O7hEs

กีฬายิงปืน


ประวัติกีฬายิงปืน
https://sites.google.com/site/reuxngkila/prawati-kila-ying-pun
อุปกรณ์เครื่องแต่งกาย
http://pirun.ku.ac.th/~b5310300431/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B.html
กฎ  กติกาและการนับคะแนน
http://fws.cc/uas/index.php?topic=1044.0;wap2
ปืนที่ใช้แข่งขัน
http://www.gun.in.th/board/index.php?topic=64902.0