วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556

คีตะมวยไทย


ประวัติคีตะมวยไทย
http://www.m-culture.in.th/moc_new/album/132996/%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/
ท่าต่างๆ
http://school.bangkok.go.th/banbandchado/cluster51/act.htm
เแอโรบิก
http://www.youtube.com/watch?v=gH8razH4GXQ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น